פרסי הצטיינות במעורבות חברתית

בית הספר זכה בפרס הצטיינות על מעורבות חברתית לשנת תשע"ח, בשנת ה70 למדינה.
כמו כן, תלמיד בית הספר אופיר אברו מכיתה יא' זכה באות הפעיל המצטיין במעורבות חברתית. גאווה גדולה!