תוכנית התפתחות אישית ומעורבות חברתית

התוכנית מזמנת אפשרות אפשרות ללמידה משמעותית לתלמידים ומאפשרת להם להרחיב את מעגלי ההתנסות במעורבות חברתית בקהילה ולתרום לזולת גם מחוץ לכותלי בית הספר. 

מבנה התוכנית: 

כיתה י'- אני והקהילה, 60 שעות

כיתה י"א- אני והחברה, 30 שעות

כיתה י"ב- אני והמדינה, 26 שעות