חינוך חברתי

פרסי הצטיינות במעורבות חברתית

בית הספר זכה בפרס הצטיינות על מעורבות חברתית לשנת תשע"ח, בשנת ה70 למדינה. כמו כן, תלמיד בית הספר אופיר אברו מכיתה יא' זכה באות הפעיל המצטיין במעורבות חברתית. גאווה גדולה!  

תוכנית התפתחות אישית ומעורבות חברתית

התוכנית מזמנת אפשרות אפשרות ללמידה משמעותית לתלמידים ומאפשרת להם להרחיב את מעגלי ההתנסות במעורבות חברתית בקהילה ולתרום לזולת גם מחוץ לכותלי...

מעורבות חברתית

תלמידי כיתה י' צועדים ומצדיעים לנכי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה