טכנאי אלקטרוניקה – י"ג

תנאי קבלה: בחינות בגרות: 14 יחידות לימוד במקצועות עיוניים וטכנולוגיים

7 י"ל עיוניות: 1 י"ל לשון או הבעה

3 י"ל אנגלית

3 י"ל מתמטיקה

7 י"ל במקצועות טכנולוגיים
דחיית שרות: במסגרת העתודה הטכנולוגית

• יעד: תוכנית בשיתוף חיל חימוש,
מממנת 80% משכר הלימוד ושיבוץ כטכנאי בחייל.

• שחק: התכנית בשיתוף חיל האוויר,
מממנת 80% משכר הלימוד ושיבוץ כטכנאי בחייל.

תעודת טכנאי:

דיפלומה באלקטרוניקה

רישום בפנקס הטכנאים

§ אפשרות המשך להנדסאים