מגמת פיקוד ובקרה

פרקי מבוא וכלים בסיסיים לניהול מערכות פיקוד ובקרה מתקדמות, ומערכות פיקוד ובקרה מבוקרות מחשב.

התמחות בתכנון מערכות חשמל ומערכות תאורה.

הכשרת התלמיד בניהול מערכות חשמל תעשייתיות ומערכות פיקוד ובקרה מבוקרות מחשב.

הלימודים העיוניים כוללים : היסטוריה, תנ"ך , מתמטיקה , אנגלית , ספרות , לשון , והבעה.

בסיום הלימודים זכאי התלמיד לתעודת בגרות חלקית והסמכה בתחום הטכנולוגי ,כמו כן המשך לכיתה י”ג טכנאי.