ביקור מנהל המחוז מר מאיר שמעוני בבית הספר

מנהל המחוז מר מאיר שמעון הגיע לביקור בבית הספר שמע את התלמידים והבוגרים וראה את הפעילות הענפה הפדגוגית הלימודית הרגשית והחברתית שנעשית בבית הספר  " הרבה זמן לא הייתי בביקור כל כך מרגש בבית ספר " דברי מאיר שמעוני לאחר הביקור.